Outsourcing AML

Nasza współpraca z biurami rachunkowymi doprowadziła nas do miejsca, w którym musieliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Czy nadal skupiamy się na edukowaniu właścicieli
i pracowników biur, aby mogli wykonywać ciążące na nich obowiązki? Czy może przejąć od nich zadania,
z którymi nigdy im nie było po drodze?

Dzisiaj jako pierwsza na rynku firma możemy śmiało powiedzieć, że startujemy z outsourcingiem usług AML. Zatem jeśli Tobie również nie jest po drodze z AML? Skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci propozycję współpracy.

Co wchodzi w zakres świadczonej przez nas usługi?

Wszystkie wymagane przepisami prawa procedury i instrukcje (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz zgłoszenia wewnętrzne)

Anonimowy, poufny kanał zgłoszeniowy Formularz Sygnalisty
Szkolenie pracowników z obsługi zgłoszeń wewnętrznych (min raz w roku)
Szkolenie pracowników AML
Weryfikacja klientów (działania bieżące, działania cykliczne)
Weryfikacja i aktualizacja CRBR (2 razy w roku + działania bieżące)
Ocena ryzyka prania pieniędzy dla biura (co 2 lata)
Bieżąca analiza transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy
Obsługa zgłoszeń wewnętrznych i rejestrów transakcji
Osoba odpowiedzialna za AML po stronie Fine Data

Asysta w trakcie kontroli – wspomagamy naszych klientów w trakcie kontroli dotyczącej AML.

Fine Data w umowie na outsourcing zawiera zapis o swojej odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz za zaniechania z powodu których, biuro może zostać ukarane pieniężną karą administracyjną. Klienci mogą zdecydować się na dwa progi finansowe do 5 lub do 15 tys. zł.

Ile to kosztuje?

Jest kilka czynników cenotwórczych które musimy uwzględnić na etapie tworzenia oferty.

Przede wszystkim zawieramy umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Cena usługi zaczyna się od poziomu 350 zł netto miesięcznie. Jeśli biuro obsługuje powyżej 200 klientów, zatrudnia więcej niż 6 osób i obsługuje więcej niż 30 klientów, którzy muszą być wpisani do CRBR, cena usługi rośnie. Na ostateczną cenę wpływ ma również kwota odpowiedzialności finansowej która jest wpisana do umowy. Każdy nowy klient wnosi jednorazową opłatę początkową w wysokości 1000 zł netto jeśli zatrudnia do 10 pracowników lub 1500 zł netto jeśli zatrudnia więcej niż 10 pracowników.

Przykłady wycen:

20 pracowników, 200 klientów, 40 klientów w CRBR, weryfikacja klientów po stronie biura rachunkowego Abonament 500 zł netto + 1500 zł netto opłata początkowa, umowa 24 miesiące.

4 pracowników, 175 klientów, 12 klientów w CRBR Abonament 350 zł netto + 1000 zł netto opłata początkowa, umowa 24 miesiące.

1 pracownik, 31 klientów, 31 klientów w CRBR, Abonament 350 zł netto + 1000 zł netto opłata początkowa, umowa 24 miesiące.

27 pracowników, 750 klientów, 120 klientów w CRBR, weryfikacja klientów po stronie pracowników biura Abonament 1050 netto + 1500 zł netto opłata początkowa, umowa 36 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *