Masz przekrojowy i realny obraz sytuacji. Świadomie wybierasz ostateczny scenariusz który dla Ciebie realizujemy.

Nazywam się Rafał Górny,

  1. Od początku mojej kariery zawodowej zajmowałem się optymalizacją procesów biznesowych i administracyjnych, celem podniesienia przychodów, zwiększenie sprzedaży, usprawnienia organizacji czy cięcie kosztów. Moje umiejętności słuchania klientów, szybkiego analizowania potrzeb oraz opracowywania i wdrażania rozwiązań, w 2015 roku zaprowadziły mnie w obszary związane z audytami teletechnicznymi i teleinformatycznymi. Następnie zacząłem zajmować się bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych. 
  2. W 2017 roku zacząłem budować jeden z większych zespołów inspektorów ochrony danych osobowych we wschodniej Polsce. Działaliśmy pod marką Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji, zatrudnialiśmy ponad 20 osób, obsługiwaliśmy blisko 500 firm i instytucji publicznych w całej Polsce.  
  3. W 2018 roku w życie weszły 3 akty prawa, które najprawdopodobniej wytyczyły ścieżkę mojej kariery na najbliższe kilkanaście lat.  Najważniejszym z nich było oczywiście RODO, które otwierało drzwi do klientów, potrzebujących wsparcia w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz  ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
  4. Od początku 2020 roku wraz z nowym zespołem działam pod marką Fine Data i nieustannie pracuję nad kompleksowymi rozwiązaniami skierowanymi do biur rachunkowych. Efektem tych wysiłków jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi polegającej na outsourcingu AML. Usługę tę najprawdopodobniej świadczymy jako jedyni w Polsce.   

 

Razem dbamy o spokojny sen naszych klientów.

Fine Data – to kilka niezwykle istotnych obszarów funkcjonowania Twojej firmy w jednym miejscu. Z tymi samymi ludźmi rozmawiasz o różnych aspektach prawnych i organizacyjnych. Dzięki temu obniżasz ryzyka, o których na co dzień właściciele firm nie myślą. Minimalizując przekazywanie informacji o organizacji, minimalizujesz możliwości wycieku różnych danych, minimalizujesz możliwość ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa. Nasz doradca zna Twoją organizację i to on najlepiej wie, jakie zmiany w prawie, będą miały istotny wpływ na jej funkcjonowanie. 

Rafał Górny

Audytor wew. SZBI wg. normy ISO 27001

Inspektor ochrony danych

Jak pracujemy?

Pytamy i staramy się zrozumieć → Analizujemy i oceniamy → Konfrontujemy i wprowadzamy poprawki → Opracowujemy szkolimy i wdrażamy → Sprawdzamy, oceniamy i korygujemy

Meet Our Attorneys

We value our team members, their intellect and decision-making characters. We are proud we managed to gather smart, talented and client-oriented staff, and we are happy to introduce them to our clients!

John Smith

Award-winning lawyer. He helped many companies to save their assets during crisis.

legalor-team1.jpg

John Smith

Award-winning lawyer. He helped many companies to save their assets during crisis.

legalor-team2.jpg

John Smith

Award-winning lawyer. He helped many companies to save their assets during crisis.

legalor-team3.jpg

Satisfied Client Stories

legalor-bg1.jpg
Business litigation has always been what our competitors were using to suppress us... But as soon as we've hired this law firm, which by the way had fees 5 times lower than the one our competitors paid to their lawyers, we finally had all the disputes resolved in our favor!
Leticia Lopez
School Teacher
legalor-bg1.jpg
As the one who recently suffered from the FELA (Federal Employers’ Liability Act Claims) related issues, I've been desperate to find a firm who could have won my case... Then I found these guys! Finally, 3 months later the truth and the law prevailed, all thanks to this firm's lawyers diligence!
Leticia Lopez
School Teacher
legalor-bg1.jpg
Thanks to Legalor my company won few cases in different courts. They managed to save our reputation and continue our business. These guys are true professionals and absolutely devoted to their work. I regularly ask them for a juridical consultation as they help me so much!
Leticia Lopez
School Teacher