Masz przekrojowy i realny obraz sytuacji, świadomie wybierasz ostateczny scenariusz który dla Ciebie realizujemy

Nazywam się Rafał Górny,

Od początku mojej kariery zawodowej zajmowałem się optymalizacją różnych procesów biznesowych i administracyjnych. Cele tych działań były także różne. Podniesienie przychodów, zwiększenie sprzedaży, usprawnienia organizacyjne czy cięcie kosztów. Moje umiejętności dotyczące słuchania klientów, szybkiego analizowania potrzeb oraz opracowywania i wdrażania rozwiązań, w 2015 roku zaprowadziły mnie w obszary związane z audytami teletechnicznymi i teleinformatycznymi. Później w naturalny sposób pojawiły się zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji. O problemach związanych z ochroną danych osobowych dowiedziałem się podczas jednego ze spotkań w PKOL przy okazji organizacji Euro 2012. Wtedy nie spodziewałem się, że po 5 latach będę współwłaścicielem jednego z największych biur we wschodniej Polsce, zatrudniających blisko 20 inspektorów ochrony danych. W 2018 roku w życie weszły 3 akty prawa, które najprawdopodobniej wytyczyły ścieżkę mojej kariery na najbliższe kilka może kilkanaście lat.  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Od 2019 roku z nowym zespołem złożonym z inspektorów ochrony danych, audytorów bezpieczeństwa informacji, radców prawnych, doradców podatkowych.

Dzisiaj zespół Fine Data to 9 ściśle współpracujących ze sobą osób. To także kancelarie prawne, biura doradców podatkowych oraz biura rachunkowe z terenu całej Polski.

Razem dbamy o spokojny sen naszych klientów.

Fine Data – to kilka niezwykle istotnych obszarów funkcjonowania każdej organizacji w jednym miejscu. Z tymi samymi ludźmi rozmawiasz o różnych aspektach funkcjonowania Twojej firmy. Dzięki temu obniżasz ryzyka, o których na co dzień myśli nie wielu właścicieli firm. Minimalizując przekazywanie informacji o organizacji, minimalizujesz możliwości wycieku różnych informacji, minimalizujesz możliwość ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa czy prowadzenia działań o charakterze sabotażu. Nasz doradca zna Twoją organizację i to on najszybciej i najlepiej wie, jakie zmiany w prawie, będą miały istotny wpływ na jej funkcjonowanie. 

Rafał Górny

Audytor wew. SZBI wg. normy ISO 27001

Inspector ochrony danych

Jak pracujemy?

Pytamy i staramy się zrozumieć → Analizujemy i oceniamy → Konfrontujemy i wprowadzamy poprawki → Opracowujemy szkolimy i wdrażamy → Sprawdzamy, oceniamy i korygujemy

Meet Our Attorneys

We value our team members, their intellect and decision-making characters. We are proud we managed to gather smart, talented and client-oriented staff, and we are happy to introduce them to our clients!

John Smith

Award-winning lawyer. He helped many companies to save their assets during crisis.

legalor-team1.jpg

John Smith

Award-winning lawyer. He helped many companies to save their assets during crisis.

legalor-team2.jpg

John Smith

Award-winning lawyer. He helped many companies to save their assets during crisis.

legalor-team3.jpg

Satisfied Client Stories

legalor-bg1.jpg
Business litigation has always been what our competitors were using to suppress us... But as soon as we've hired this law firm, which by the way had fees 5 times lower than the one our competitors paid to their lawyers, we finally had all the disputes resolved in our favor!
Leticia Lopez
School Teacher
legalor-bg1.jpg
As the one who recently suffered from the FELA (Federal Employers’ Liability Act Claims) related issues, I've been desperate to find a firm who could have won my case... Then I found these guys! Finally, 3 months later the truth and the law prevailed, all thanks to this firm's lawyers diligence!
Leticia Lopez
School Teacher
legalor-bg1.jpg
Thanks to Legalor my company won few cases in different courts. They managed to save our reputation and continue our business. These guys are true professionals and absolutely devoted to their work. I regularly ask them for a juridical consultation as they help me so much!
Leticia Lopez
School Teacher