Ministerstwo Finansów mówi „sprawdzam”

Czyli roczny plan kontroli na 2022 dotyczący wdrażania AML.

pixabay

Chyba dość nieoczekiwanie kontrole w pierwszej kolejności będą skierowane do stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej polecił Starostom przeprowadzenie takich kontroli w swoich powiatach. Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 370 powiatów i miast na prawach powiatu. Jeśli każdy ze Starostów przeprowadzi kontrolę w przynajmniej jednym stowarzyszeniu, fundacji i klubie sportowym to w 2022 będziemy mieli ponad 1000 skontrolowanych podmiotów.
Czy organizacje te, są gotowe na tego typu działania? Zarówno Starostwa Powiatowe, które mają kontrolować jak i organizacje wyznaczone do kontroli sektorowej, do tej pory niewiele miały wspólnego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zatem wyniki tych działań mogą być ciekawe. Wiemy, że Starostowie już wystąpili do MF z prośbą o wytyczne w tej sprawie. Wiemy również w jaki sposób AML jest kontrolowany przez US. Zatem nie spodziewamy się rewolucji w tym zakresie. Uważamy, że sposób uniknięcia kary jest dość prosty, ale nie każdy o nim wie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *