Weryfikacja CRBR

W ramach obsługi biur rachunkowych, prowadzimy weryfikację klientów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z art. 58 ustawy o przeciw działaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podmiotów obowiązanych do zgłaszania beneficjentów jest dość dużo. Począwszy od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe, ale także spółdzielnie czy stowarzyszenia i fundacje. Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do rejestru jest obowiązkiem osób zarządzających podmiotem. Najczęściej jest to prezes lub członek zarządu. Brak zgłoszenia lub brak aktualizacji danych w CRBR zagrożone jest sankcją administracyjną do 1 miliona złotych. Biuro rachunkowe nawiązując stosunki gospodarcze powinno weryfikować swoich nowych klientów w CRBR. Czy tak się dzieje? Nasze doświadczenia pokazują, że na około 100 biur rachunkowych z którymi do tej pory pracowaliśmy, zaledwie jedno przeprowadziło weryfikację klientów w rejestrze, przed nawiązaniem współpracy z Fine Data.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *