Kanał zgłoszeniowy

Jednym z obowiązków jaki nakłada na instytucje obowiązane ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest opracowanie i uruchomienie poufnego, anonimowego kanału zgłoszeniowego. Kanału za pośrednictwem, którego „sygnalista” czyli pracownik, współpracownik, praktykant czy inna osoba współpracująca w jakimś zakresie z konkretną firmą, będzie mogła dokonać w sposób dla niej bezpieczny zgłoszenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa. Podczas rozmów z przedsiębiorcami zwracam ich uwagę na ten element. Wielu z nich myśli, że dodatkowy numer telefonu czy skrzynka mailowa rozwiązuje problem. W momencie gdy zaczynamy omawiać aspekty anonimowości – zaczynają zdawać sobie sprawę z faktu, że organizacje tego kanału nie jest taka prosta, jakby mogło na pierwszy rzut oka się wydawać.
Jedną z ciekawszych propozycji kanału zgłoszeniowego przedstawił przedsiębiorca – właściciel dość dużego lombardu i kantoru. Świadczy swe usługi w kilku miejscach w Polsce. Jako kanał zgłoszeniowy zaproponował skrzynkę na listy, którą zamontuje w korytarzu w siedzibie firmy. Szybko okazało się, że połowa pracowników musiałaby pokonać kilkadziesiąt a nawet kilkaset kilometrów, żeby móc dokonać zgłoszenia. Dodatkowo, korytarz o którym mówimy znajduje się pod ciągłym nadzorem dwóch kamer wideo, zatem nie ma mowy o anonimowym zawiadomieniu o nieprawidłowościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *