XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż zaskakuje. Tegoroczna konferencja ma być poświęcona przetwarzaniu danych w oświacie i środowisku pracy. Kilka tygodni temu, ogłoszono plan rocznych kontroli. UODO w 2022 roku ma przyjrzeć się między innymi przetwarzaniu danych w aplikacjach. Może to i dobrze z punktu widzenia ilości przetwarzanych danych. Jednak z...