SZBI

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Robimy to! Polityki, procedury, regulaminy inne dokumenty. Prowadzimy audyty SZBI/KRI.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zazwyczaj kojarzone są z działami IT. A przecież każde stanowisko pracy przetwarza jakieś dane, jakieś dokumenty. Niezależnie czy mają one postać elektronicznych plików czy kartek papierów do wszystkich procesów mają zastosowanie różne procedury, których wdrażanie, nadzorowanie i ewaluacja minimalizują błędy które mogą doprowadzić do poważnych naruszeń i incydentów. Naszych klientów wspieramy jako audytorzy czy pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa informacji. Prowadzimy szkolenia oraz wdrażamy potrzebne rozwiązania.