Polityka prywatności serwisu finedata.pl

Szanujemy Państwa prywatność dlatego deklarujemy przetwarzanie przekazanych nam przez Państwa danych, zgodnie z najwyższymi standardami oraz przepisami prawa obowiązującymi w naszym kraju. 

Nieustannie dokładamy wysiłków i starań w podnoszeniu bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych poprzez nadzorowanie funkcjonujących zasad i regularną aktualizację systemu bezpiecznego przetwarzania danych.

Administratorem danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Analizy Szkolenia DAS Rafał Górny 20-142 Lublin ul. Mariańska 9/21
właściciel serwisu finedata.pl 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości związanych zasadami bezpiecznego przetwarzania danych przez DAS Rafał Górny, mogą Państwo kontaktować się z administratorem pisząc na adres siedziby lub  pod adresem
e-mail: iod@kodrodo.pl 

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są w konkretnych celach i w oparciu o następujące przesłanki wypełniające podstawę prawną:

W celu umożliwienia korzystania z prowadzonych przez administratora serwisów informacyjnych i bezpłatnych szkoleń oraz możliwości kontaktowania się z Państwem na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a)

W celu umożliwienia korzystania ze szkoleń, webinarów, warsztatów i periodyków dostępnych w sklepie on-line na stronie kodrodo.pl na podstawie zawartej umowy kupna (art. 6 ust. 1 lit b) 

W celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze chociażby z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c)

W celu prowadzenia działalności marketingowej, która jest uzasadnionym celem administratora (art. 6 ust. 1 lit f) 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. 

Biuro rachunkowe

Dostawcy usług hostingowych

Serwisanci IT

Operatorzy platform komunikacyjnych za pośrednictwem których odbywają się szkolenia i konsultacje

Dostawca sklepu Internetowego

przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe w zależności o d celu i podstawy prawnej przechowywane będą do wycofania zgody na ich przetwarzanie, przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a dłużej jedynie w tych przypadkach, w których nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usług świadczonych przez administratora. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe przez administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do: 

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, 
  • żądania sprostowania danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, 
  • usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
    a administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że DAS Rafał Górny przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą także wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przekazywanie danych poza EOG

Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. Mamy jednak na uwadze, iż niektóre usługi świadczone za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji mogą spowodować iż Państwa dane zostaną przekazane poza EOG. 

Polityka cookies


Administrator danych DAS Rafał Górny 20-142 Lublin ul. Mariańska 9/21 prowadząc stronę kodrodo.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek) w celach;

Identyfikowania i uwierzytelniania użytkowników witryny

Analizy ruchu na stronie internetowej

Udoskonalania funkcjonalności strony 

Zapewnienia pełnej funkcjonalności 

Ewentualnego prezentowania treści o charakterze reklamowym i marketingowym

Prowadzenia statystyk

Prowadzenie statystyk, a co za tym idzie gromadzenie danych statystycznych odbywa się z wykorzystaniem informacji które uniemożliwiają identyfikację użytkowników serwisu finedata.pl

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek, dokonaj odpowiedniej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej. W przeciwnym wypadku wyrażasz zgodę na korzystanie z plików przez administratora witryny, zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego.