Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów (dyrektywa o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia przepisów Unii

Wdrażamy mechanizmy umożliwiające dokonanie zgłoszenia i jego obsługi. Szkolimy i opracowujemy dokumentację. Dostarczamy różne bezpieczne kanały komunikacji.  

Dyrektywa zaczyna obowiązywać od 17 grudnia 2021 roku. Do tego dnia firmy zatrudniające powyżej 250 osób oraz instytucje publiczne zatrudniające powyżej 50 osób, muszą wdrożyć odpowiednie mechanizmy umożliwiające dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy i bezpieczny dla sygnalisty oraz osób z nim powiązanych.

Ochrona sygnalistów (dyrektywa o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia przepisów Unii

Wdrażamy mechanizmy umożliwiające dokonanie zgłoszenia i jego obsługi. Szkolimy i opracowujemy dokumentację. Dostarczamy różne bezpieczne kanały komunikacji.  

Dyrektywa zaczyna obowiązywać od 17 grudnia 2021 roku. Do tego dnia firmy zatrudniające powyżej 250 osób oraz instytucje publiczne zatrudniające powyżej 50 osób, muszą wdrożyć odpowiednie mechanizmy umożliwiające dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy i bezpieczny dla sygnalisty oraz osób z nim powiązanych.