Audyty

Podstawą prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów jest nadzór. 

Brak cyklicznego sprawdzania wdrożonych mechanizmów sprawia, że przestają one działać lub działają w sposób nieprawidłowy. Odkładając po raz kolejny decyzję o przeprowadzeniu audytu. Zapoznaj się z uzasadnieniami decyzji administracyjnych, które wydaje Prezes UODO. Organ wielokrotnie zwraca uwagę na brak cyklicznych przeglądów nie tylko procedur czy rejestrów, ale także faktycznego ich stosowania przez pracowników podczas przetwarzania danych. Od grudnia 2021 nasi klienci mogą wykonywać audyty samodzielnie. Korzystając z aplikacji RodoCare. Wejdź do zakładki „nasze serwisy” i zapoznaj się z usługami jakie oferuje RodoCare 

Prowadzimy audyty w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, ciągłości działania organizacji oraz audyty teleinformatyczne które często łączymy z testami penetracyjnymi.