Analiza ryzyka

Posiadamy metodologię uwzględniającą kontekst funkcjonowania organizacji i odpowiednio przygotowane arkusze.

Nasza metodologia uwzględnia atrybuty o których mówi zarówno Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jak i Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Standardowo wykonujemy analizę na 5 stopniowej skali, ale arkusze można w dość łatwy sposób skalibrować do skali 7 stopniowej. Czytając raport z naszej analizy wiesz jakie są najistotniejsze zagrożenia oraz podatności Twojego systemu bezpieczeństwa. Dokument jest zrozumiały i spełnia wszystkie wymogi normy ISO 27005.