Kontrola NBP…

Wciągu trzech tygodni odnotowaliśmy trzy zdarzenia związane z AML, wymagające pilnej interwencji. Ostatnie z nich dotyczy instytucji obowiązanej w której właśnie toczy się kontrola NBP. Kontrolujący podważyli zapisy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrolowali będą również ocenę ryzyka prania pieniędzy. Po pierwszych kontaktach z kontrolującymi, mamy swoje spostrzeżenia. Nie ze wszystkimi...