Wolne moce przerobowe…

"Wolne moce przerobowe" mają wielką szansę stać się hasłem tego roku w naszej firmie. Na jakiej podstawie, jakie kryterium zadecydowało o tym, że Pani X ma wdrażać RODO? "Wolne moce przerobowe" Pani X nigdy nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu z zakresu RODO, ale to nie przeszkodziło właścicielowi firmy w tym...